Våre tjenester:

 • Hjelp til firmaetablering
 • Regnskapsføring forretning
 • Regnskapsføring landbruk
 • Elektronisk bilagsbehandling
 • Lønn

      

 • Remmittering
 • OCR innbetaling
 • Fakturering
 • Purring
 • Kontakt med inkassoselskap

     

 • Rapportering til det offentlige
 • Skattemelding
 • Årsoppgjør
 • Årsregnskap