Nyttige linker

www.norge.no Veiviser til offentlige tjenester på nett


www.lovdata.no Komplett samling av oppdaterte lover og forskrifter


www.altinn.no Internettportal for elektronisk innrapportering fra næringslivet til det offentlige.


www.skatteetaten.no Spørsmål og svar om skatt, skattesatser, beløpsgrenser, skjemaer, skatteberegning, publikasjoner


www.finanstilsynet.no Blant annet informasjon om autorisasjonsordningen for regnskapsførere.


www.skatt.no Skattebetalerforeningen sine sider. Spørsmål og svar ang. skatt


www.okonomiforbundet.org Frittstående landsdekkende fagforening


www.nav.no Informasjon om sykemelding, arbeidsledighetstrygd, attføring, pensjon, barnetrygd, kontantstøtte etc.


www.bondelaget.no Interesseorganisasjon for bønder i Norge.


www.dinepenger.no Privatøkonomisk fagblad.

 

www.ms.duett.no Innlogg til MinSide på Duett.

 

www.verji.no Verji sikker kommunikasjon