Personvern

Personvernerklæring for Nannestad Regnskapslag SA

 

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Nannestad Regnskapslag SA behandler personopplysninger om eksisterende og potensielle kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

Nannestad Regnskapslag SA er behandlingsansvarlig og behandler personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

 

1  Vår behandling av personopplysninger

1.1  Regnskapsføreroppdrag

Vi samler inn og benytter personopplysninger i hovedsak for å gjennomføre våre regnskapsføreroppdrag. Herunder er behandling nødvendig for oppdragshåndtering, fakturering, oppbevaring, pålagte kontroller, samt regnskapsføringsformål. Avhengig av hvilken informasjon som vil være relevant i det aktuelle oppdraget, kan personopplysningene knytte seg til kontaktpersoner og ansatte hos bedriftskunder og privatkunder.  Behandlingen vil i hovedsak knytte seg til ordinære personopplysninger.

 

1.2  Rekruttering

I tilknytning til rekruttering til utlyste stillinger eller ved mottak av åpne søknader, vil vi behandle personopplysningene til vedkommende søker, herunder mottatt CV, søknad og attester, samt eventuell referansesjekk. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som er gitt. Behandlingen vil kun knytte seg til ordinære personopplysninger, så fremt ikke søkeren samtidig oppgir sensitive opplysninger.

 

2  Grunnlaget for behandling

For regnskapsføreroppdrag og yting av andre regnskapstjenester vil behandlingen av personopplysninger skje med grunnlag i de forpliktelsene vi har påtatt oss ved oppfylling av avtale, og i henhold til lov.

Behandling av personopplysninger i forbindelse med rekruttering skjer med grunnlag i samtykke fra den registrerte.

 

3  Hvem vi deler personopplysninger med

Vi vil kun dele personopplysninger med tredjepersoner i den utstrekning det er nødvendig for oppfyllelse av avtale eller lovpålagt forpliktelse.

 

Vi benytter underleverandører for IT- og regnskapstjenester. For å levere de avtalte tjenestene, vil underleverandøren kunne få tilgang til personopplysninger som vi har registrert.

 

Det er inngått databehandleravtale med alle våre underleverandører, hvor taushetsplikt blant annet er regulert, i tillegg til at egnede sikkerhetstiltak er vurdert.

 

4  Lagring av personopplysninger

4.1  Regnskaps tjenester

Vi oppbevarer oppdragsdokumentasjon med tilknyttede personopplysninger i inntil 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til kunden og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell.

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

4.2  Rekruttering

Opplysninger som er samlet inn i forbindelse med rekrutteringsformål vil bli slettet 1 år etter at den aktuelle stillingen er besatt, eventuelt etter 2 år dersom det er sendt inn en åpen søknad. Søkere kan be om at vi skal oppbevare søknadsdokument for en lengre periode, eventuelt at søknadsdokumentene skal slettes tidligere.

 

5  Dine rettigheter

Registrerte har følgende rettigheter:

Be om innsyn: Den registrerte kan be om innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret. Vi kan imidlertid ikke gi innsyn i opplysninger hvor vi har en lovpålagt taushetsplikt.
Be om retting eller sletting: Skulle våre opplysninger om de(n) registrerte være feilaktige, kan vedkommende be om retting eller sletting. Så langt vi ikke er forpliktet til å bevare opplysningene, vil vi respektere en slik forespørsel.
Trekke samtykke tilbake: Skulle vår behandling av personopplysninger bygge på samtykke kan den registrerte når som helst trekke dette tilbake. Så fremt behandlingen ikke beror på andre grunnlag, som for eksempel lovpålagte plikter, vil vi respektere slike forespørsler.
Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

 

6  Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Vi har blant annet system for sikker kommunikasjon ved sending av informasjon som inneholder personopplysninger. Til dette bruker vi Verji og Duett Melding, og vi kan også sende sikkert over andre systemer som f.eks. system for elektronisk signering.

Vi vil løpende vurdere behovet for sikkerhetstiltak, og jobber kontinuerlig med å finne gode og effektive løsninger for sikkerheten. Av denne grunn kan det være at vi vil foreta endringer eller benytte nye systemer.

 

7  Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Siste versjon vil alltid finnes på vår nettside.

 

8  Kontakt oss

Skulle du ha spørsmål eller kommentarer knytte til personvern eller til vår personvernerklæring, kan du ta kontakt med oss:

Telefon: 63 99 68 00
E-post: post@nannestadregnskap.no

Postadresse:
Nannestad Regnskapslag SA
Postboks 27
2031 Nannestad

 

 

Våre brukeres tillit er av største viktighet for oss og derfor følger vi en strikt integritetspolicy. Den forklarer hvordan og hvorfor vi samler inn og anvender informasjonskapsler (cookies), og hvordan vi beskytter brukernes integritet.

 

Bruk av informasjonskapsler og andre måleverktøy

Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre det lettere å bruke våre websider og kan brukes for å personalisere visse deler av innholdet. En informasjonskapsel er en liten tekstfil som sendes fra vår webserver og lagres av din nettleser. Informasjonen som lagres kan være opplysninger om hvordan våre brukere har surfet på og anvendt våre nettsider, og om hvilken nettleser de har brukt.

 

Vi anvender statistikk om brukere og trafikk/trafikkleverandører i aggregert form. Statistikken inneholder aldri noen form for personlig informasjon, alt er anonymt. IP-adresser lagres ikke i vår database der vi lagrer atferd på nettstedet, derfor kan informasjon om deg som bruker aldri kobles sammen med din identitet. Din IP-adresse lagres av sikkerhetsmessige årsaker bare i de tilfeller du selv aktivt registrerer deg på nettstedet.

 

Formål:

  • Utvikle og forbedre nettstedet gjennom å forstå hvordan det anvendes.
  • Beregne og rapportere brukerantall og trafikk.
  • Gjøre det lettere for deg å navigere på nettstedet.
  • Gjøre det mulig for systemet å kjenne igjen faste brukere for å kunne tilpasse tjenestene.
  • Iblant anvender vi tredjepartsinformasjonskapsler fra andre firma for å gjøre markedsundersøkelser og trafikkmålinger, og for å forbedre funksjonaliteten på nettstedet.

 

Slik forhindrer du at informasjonskapsler lagres

Du kan slette informasjonskapsler fra din harddisk når som helst, men dette gjør at dine personlige innstillinger forsvinner. Du kan også endre innstillingene i din nettleser slik at den ikke tillater at informasjonskapsler lagres på din harddisk. Dette gir imidlertid dårligere funksjonalitet på visse websider, kan forhindre tilgang til medlemssider og gjøre at deler av innhold og enkelte funksjoner ikke blir tilgjengelige.

 

Hvis du ikke ønsker å bli sporet av Google Analytics kan dette deaktiveres på adressen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Mer informasjon om hvordan du kan unngå informasjonskapsler kan du lese på www.allaboutcookies.org.

Til hovedsiden